top of page

Informacja o dofinansowaniu projektuNazwa zadania „Zakup samochodu osobowego na potrzeby działalności społeczno-kulturalnej”


Program Infrastruktura kultury

Beneficjent: Stowarzyszenie Operetka Wrocławska


Dofinansowanie: 105 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 150 000, 00 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego


Krótki opis zadania:

Do realizacji wyznaczonych długoletnich celów regulaminowych Stowarzyszenia Operetka Wrocławska, niezbędnym staje się zakup samochodu osobowego. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty transferów komunikacyjnych poszczególnych projektów, na niczym nie skrępowane docieranie z ofertą kulturalną do społeczności całego kraju, często wykluczonej z dóbr kultury oraz przyczyni się do oszczędniejszego wydatkowania środków finansowych pochodzących z dotacji publicznych. Zakup ten wzmocni potencjał organizacyjny stowarzyszenia, otwierając nowe perspektywy i możliwości działalności społeczno-kulturalnej.


bottom of page