top of page

Podsumowanie II Festiwalu Muzycznego Powiatu Wrocławskiego

Za nami II Festiwal Muzyczny Powiatu Wrocławskiego, który odbył się we wszystkich gminach Powiatu Wrocławskiego! W jego trakcie (od maja do października 2023) zaprezentowano aż 9 zróżnicowanych wydarzeń obejmujące okresy muzyczne od baroku do współczesności, różnorodne style wykonawcze i gatunki, takie jak: opera, operetka, pieśń, balet, oratorium, kameralistyka, piosenka retro czy współczesne przeboje wokalistyki. Wszystkie koncerty i spektakle każdorazowo nagradzane były owacjami na stojąco i przyciągnęły rekordową liczbę publiczności, która wyniosła ponad 2500 osób!


Wydarzeniem specjalnym w ramach festiwalu było wielkie widowisko plenerowe "Biała Dama", które odbyło się 23 lipca w plenerach Pałacu Krobielowice. Cieszymy się, że wielu Mieszkańców postanowiło podążać wspólnie z artystami do różnych gmin naszego powiatu. Narodziła się tym samym nowa tradycja lokalnej turystyki kulturalnej. Serdecznie dziękujemy za tak liczną obecność, liczne wyrazy uznania i ciepłe przyjęcie naszej inicjatywy. Do zobaczenia na III Festiwalu Muzycznym Powiatu Wrocławskiego!


Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki.

Zadanie publiczne zostało dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Wrocławskiego.


Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego II Festiwal Muzyczny Powiatu Wrocławskiego:
bottom of page