top of page

Wrocławska Scena Operetkowa 2024 - PODPISZ PETYCJĘ!

Zarząd Stowarzyszenia Operetka Wrocławska podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 7.02.2024 za pośrednictwem Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia został złożony do Prezydenta Wrocławia wniosek z własnej inicjatywy o realizację zadania publicznego w oparciu o art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Jednocześnie informujemy o otworzeniu zbiórki podpisów online pod Petycją popierającą realizację przez Stowarzyszenie Operetka Wrocławska tego zadania:


Tytuł zadania: WROCŁAWSKA SCENA OPERETKOWA 2024

Cel zadania: Promocja kultury Wrocławia poprzez reaktywowanie zintensyfikowanych działań społeczno-kulturalnych kultywujące bogate tradycje operetkowe miasta i aktywizujące jego mieszkańców do edukacji kulturalnej oraz zachęcające do uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Termin realizacji: 2.04.2024 - 31.12.2024

Miejsce realizacji: GMINA WROCŁAW

Wnioskowana kwota dotacji: 350 000 zł

Całkowita wartość zadania: 370 000 zł


W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie sztuką operetkową mieszkańców Wrocławia już w 2020 roku (Jubileusz 65-lecia istnienia sceny operetkowej we Wrocławiu) powstała inicjatywa reaktywacji wydarzeń kulturalnych, które realizować będą ideę dawnej Operetki Wrocławskiej. Zespół ten tworzył się w powojennym Wrocławiu od 1945 roku. W latach 1964-2002 w dzisiejszym Teatrze Muzycznym CAPITOL istniała instytucja prezentująca ten gatunek muzyki. Tu odbywały się dziesiątki premier spektakli muzycznych. Przedstawienia uznane w kraju i za granicą. Dla tego teatru kilka spektakli wyreżyserował Jan Szurmiej, który był jego dyrektorem artystycznym. Tu tworzyli Igor Przegrodzki, Waldemar Karst i Jan Wojdak. Od ponad dwudziestu lat w naszym mieście nie działa teatr operetkowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Wrocławia, ale także intensyfikując licznie podejmowane próby przywrócenia tego typu instytucji wychodzimy z propozycją partycypacji finansowej Gminy Wrocław w zadaniu „WROCŁAWSKA SCENA OPERETKOWA 2024”. Będzie to pilotażowe działanie odbywające się w okresie od kwietnia do grudnia 2024 roku. W jego ramach zostało zaplanowanych aż 47 wydarzeń związanych ze sztuką operetkową i rewiową na terenie całego Wrocławia i udostępnianych nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego miasta. Ze względu na instytucjonalne zagospodarowanie wszystkich miejskich obiektów kulturalnych pod własną działalność statutową proponowane zadanie odbędzie się zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej podczas gościnnych okolicznościowych koncertów i spektakli. Realizacja zadania stanowić będzie nieoceniony wkład w rozwój wrocławskiej żywej kultury i jej mikro-obiegów na poszczególnych Osiedlach miejskich, poprzez zaangażowanie animatorów kultury, wrocławskich artystów i implikowania szerzenia uczestnictwa w kulturze wysokiej.


W ramach zadania "WROCŁAWSKA SCENA OPERETKOWA 2024" zaplanowano następujące działania:


  • 47 wydarzeń społeczno-kulturalnych zaplanowanych w okresie od kwietnia do czerwca 2024: - 24 spektakle dla dzieci „Operetka dla Dzieci” we wrocławskich przedszkolach i szkołach podstawowych - 20 koncertów „Operetkowe plenery” na wrocławskich osiedlach - 3 Wrocławskie Gale Operetkowe w dużych salach koncertowych z udziałem gwiazd polskiej operetki

  • 1000 wydawnictw edukacyjnych dla dzieci dystrybuowanych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wrocław

  • Powstanie zespołu artystycznego „MŁODA ORKIESTRA OPERETKOWA”

  • Powstanie zespołu artystycznego „REWIA WROCŁAWSKA”

  • Założenie zespołu artystycznego „WROCŁAWSKI CHÓR MIEJSKI” (docelowo będzie to największy półamatorski zespół chóralny w Europie liczący ok. 300 osób).


Planowana liczba odbiorców bezpośrednich zadania „Wrocławska Scena Operetkowa 2024”: 25 000.
bottom of page