top of page
Znak graficzny Stowarzyszenia Operetka Wrocławska. Profil głowy w meloniku z otwartymi ustami. Kolor ciemno bordowy

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska zostało założone w roku 65-lecia sztuki operetkowej we Wrocławiu (2020). W swoich działaniach skupia się na krzewieniu tego gatunku muzycznego, poprzez organizację oryginalnych i niestandardowych projektów społeczno-kulturalnych: koncertów, spektakli, recitali i widowisk. Ze względu na obserwowany zanik tej dziedziny sztuki muzycznej, postawiliśmy sobie za cel przypomnienie najważniejszych dzieł operetkowych polskich i zagranicznych kompozytorów w atrakcyjnej wokalnie i instrumentalnej formie wyrazu. Założyciele stowarzyszenia to uznani w środowisku artystycznym działacze, animatorzy kultury i artyści z powodzeniem realizujący wiele projektów artystycznych i edukacyjnych skupiających się na gatunku operetkowym. Dlatego też działalność organizacji czerpie z ich dokonań i doświadczenia na polu krzewienia sztuki wysokiej oraz organizacji wydarzeń na najwyższym poziomie. Cele regulaminowe Stowarzyszenia Operetka Wrocławska zakładają odbudowę tradycji tego gatunku muzyki na terenie całej Polski. 

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska jest pomysłodawcą i realizatorem unikalnego w skali kraju projektu „Koncertów na WYNOS!”. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów i stanowi przystępność możliwość oglądania i słuchania koncertów w miejscach zupełnie nieoczywistych do prezentacji tego typu wydarzeń. Dotychczas wydarzenia w ramach teatru objazdowego odbyły się na podwórkach, rynkach, skwerkach i placach oraz w instytucjach kultury. Od 2020 roku Stowarzyszenie Operetka Wrocławska przygotowuje ogólnopolskie trasy koncertowe, które przekładają się na ponad 100 wydarzeń w sezonie. Plasuje to organizację, jako jedną z najaktywniejszych w Polsce. "Koncerty na WYNOS!" dostarczyły sztukę operetkową dla kilkudziesięciu tysięcy odbiorców. W ramach projektów kulturalnych, odbywają się koncerty plenerowe: "Operetka na WYNOS!, "Lata 20., lata 30. na WYNOS!", „Operetka dla Dzieci na WYNOS!”, „OPERA na WYNOS!” „Opera&Musical na WYNOS!”, "Śpiewnik Domowy na WYNOS!"
 

W ramach intensyfikacji działań organizacja prowadzi od 2020 roku własne festiwale muzyki operetkowej w Darłowie, Oświęcimiu, Radlinie, Żninie i Powiecie Wrocławskim.
 

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska może poszczycić się realizacją dużych projektów społeczno-kulturalnych. W grudniu 2020 z okazji Mikołajek i dzięki dotacji Fundacji LOTTO przygotowaliśmy specjalny spektakl online „Operetka dla Dzieci”, który dedykowany był dzieciom znajdującym się w polskich ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) oraz rodzinom zastępczym. W obliczu ogólnonarodowej kwarantanny na początku 2021 roku, dzięki wsparciu Fundacji PZU nagraliśmy, a następnie rozesłaliśmy pocztą 5000 egzemplarzy płyt CD z największymi przebojami dwudziestolecia międzywojennego. Adresatami byli dolnośląscy seniorzy skupieni wokół organizacji opiekuńczych, uniwersytetów trzeciego wieku, czy też instytucji aktywizujących osoby w starszym wieku. 
 

W roku 2022 swoją działalność rozpoczął Wrocławski Chór Seniora, działający przy Stowarzyszeniu Operetka Wrocławska. Dyrektorem artystycznym zespołu jest Tomasz Maleszewski. To projekt interdyscyplinarny, adresowany do wrocławskich Seniorów i wspierający ich w podejmowaniu aktywności zmierzających do samorozwoju, rozwijania swoich pasji i marzeń, integracji społecznej, przełamania hermetyczności uczestnictwa w tzw. kulturze wysokiej, a także nabywania nowych i wartościowych umiejętności. Zespół może pochwalić się laurami konkursów chóralnych, licznymi koncertami oraz występami z gwiazdą muzyki rozrywkowej Dawidem Podsiadło przed blisko 5 tys. publicznością. Członkowie Wrocławskiego Chóru Seniora to prawdziwi pasjonaci śpiewu. Regularnie koncertują prezentując zróżnicowany repertuar. W planach jest nagranie płyty CD, a także poszerzenie programów koncertowych o gatunek operetki. Wrocławski Chór Seniora jest największym tego typu Zespołem w kraju liczącym blisko 70 aktywnych członków.

We wrześniu 2023 roku Stowarzyszenie Operetka Wrocławska zostało uhonorowane ZŁOTYM LIŚCIEM RETRO 2023 - wyróżnieniem przyznawanym przez Ogólnopolski Festiwal Piosenki Retro oraz Rodzinę Mieczysława Fogga za widowisko muzyczne "Lata 20., lata 30. na WYNOS!".

W grudniu 2023 roku stworzyliśmy pierwszy na świecie edukacyjny portal internetowy dla dzieci poświęcony sztuce operetkowej! Strona powstała w oparciu o światowe standardy WCAG 2.1, dzięki czemu jest dostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami. Najmłodsi odbiorcy dowiedzą się z niej wielu ciekawostek związanych z kompozytorami muzyki operetkowej, czym jest teatr muzyczny i głos ludzki. Mogą przeczytać ciekawe bajki, pobrać kolorowanki, a nawet zagrać w gry online. Kluczowym elementem portalu jest dedykowany spektakl "Operetka dla Dzieci" w dwóch wersjach: standardowej oraz dostosowanej z napisami i audiodeskrypcją.  Projekt został dofinansowany z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska jest jedyną tego typu organizacją pozarządową w Polsce, realizującą rekordową liczbę zadań publicznych. Dotychczas (stan na kwiecień 2024) zrealizowaliśmy 360 wydarzeń odbywających się w 129 miejscowościach i w ramach 145 zadań publicznych.

Nasze CELE

  • Aktywizacja kulturalna społeczeństwa polskiego

  • Propagowanie i promocja sztuki muzycznej

  • Tworzenie programów edukacyjno-społecznych

  • Działanie przeciwko wykluczeniu z dostępu do kultury

  • Promocja i pomoc dla polskich artystów

  • Tworzenie i publikacje wydawnictw muzycznych (audio, wideo, druki)

  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

  • Działalność na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych

  • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 

358377218_772952734831567_5669451750552961691_n-2_edited.png
bottom of page