top of page

Wrocławski Chór Seniora to projekt interdyscyplinarny adresowany do wrocławskich Seniorów i aktywizujący ich do podejmowania aktywności zmierzających do samorozwoju, rozwijania swoich pasjii marzeń, integracji społecznej, przełamania hermetyczności uczestnictwa w tzw. kulturze wysokiej, a także nabywania nowych i wartościowych umiejętności. Wymiernym efektem realizacji jest stworzenie największego we Wrocławiu chóru senioralnego, który stanie się nie tylko wizytówką miasta, ale także zespołem cechującym się zaciśniętą więzią społeczną. Poprzez liczne wydarzenia w postaci: warsztatów, zajęć, prelekcji, wykładów, spotkań, wycieczek w ramach turystyki kulturalnej oraz czynnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, pragniemy stworzyć nowe miejsce spotkań na kulturalno-społecznej mapie Wrocławia. Realizacja zadania jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie najstarszych mieszkańców naszego miasta do włączania się w liczne inicjatywy, podążaniem za wyzwaniami XXI wieku oraz wciąż niedostateczną liczbą projektów o takim charakterze.
 

Projekt „Wrocławski Chór Seniora” jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Wrocław. Zadanie realizowane jest w ramach programu "Działania na rzecz wrocławskich Seniorów w latach 2022-2023.

KONCERTY
na WYNOS!

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska jest pomysłodawcą i realizatorem unikalnego w skali kraju projektu „Koncertów na WYNOS!”. Wydarzenie to cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów i stanowi przystępność możliwość oglądania i słuchania koncertów w miejscach zupełnie nieoczywistych do prezentacji tego typu wydarzeń. Dotychczas wydarzenia w ramach teatru objazdowego odbyły się na podwórkach, rynkach, skwerkach i placach oraz w instytucjach kultury. W latach 2020-2022 roku Stowarzyszenie Operetka Wrocławska przygotowało ogólnopolską trasę koncertową, która odbyła się w 86 polskich miejscowościach i 11 województwach. Plasuje to organizację, jako jedną z najaktywniejszych w Polsce. Zrealizowaliśmy łącznie 89 zadań publicznych dostarczając sztukę operetkową dla kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.  Przekłada się to na aż 233 wydarzenia. W ramach projektów kulturalnych, odbywały się koncerty plenerowe: "Operetka na WYNOS!, "Lata 20., lata 30. na WYNOS!", „Operetka dla Dzieci na WYNOS!”, „OPERA na WYNOS!” „Opera&Musical na WYNOS!” liczne festiwale operetkowe, projekty specjalne i edukacyjne. Wszystkie wydarzenia odbywają się zawsze nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych odbiorców, a często osób wykluczonych z dostępu do dóbr kultury.

FESTIWALE
OPERETKOWE

9066915b-1b95-44c7-b6ae-fa5f28c39a0f.jpeg

W ramach intensyfikacji naszych działań odbywają się festiwale muzyki operetkowej:
 

  • Żniński Festiwal Operetkowy (od 2020 roku)

  • Radliński Festiwal Operetkowy (od 2021 roku)

  • Oświęcimski Festiwal Operetkowy( od 2021 roku)

  • Zamkowe spotkania z operą i operetką w Darłowie (od 2021 roku)

  • Festiwal Muzyczny Powiatu Wrocławskiego (od 2022 roku)

PŁYTA CD
"LATA 20&30"

24482835-3613-4955-9cab-7b38d01e5cc2.jpeg

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska w niezwykłe trudnym okresie, jakim stała się ogólnoświatowa pandemia pamiętało o dolnośląskich Seniorach, oferując im bezpłatne wydawnictwo płytowe. Na płycie znalazło się 10 przebojów wykreowanych przez Eugeniusza Bodo, Hankę Ordonównę, Mieczysława Fogga w nowych i oryginalnych aranżacjach Ivana Zhukova. Wykonawcami piosenek są: Mariola Augustyn, Damian Domalewski, Tomasz Maleszewski. Płyty kolportowane były w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskim Centrum Seniora, Teatrze Scena Kamienica we Wrocławiu, a także przesłane pocztą do dolnośląskich UTW i organizacji senioralnych.

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

OPERETKA
DLA DZIECI

SPEKTAKL ONLINE

dac0bb9a-003a-42e8-9d0c-6dc563fd9354.jpeg

Na przełomie lutego i marca 2021r. nasza organizacja zrealizowała kolejny projekt edukacyjno-społeczno-kulturalny, jakim było nagranie i przesłanie linków do spektaklu "Operetka dla dzieci" wszystkim Polskim placówkom opiekuńczym (Domy Dziecka, rodziny zastępcze). Najważniejszym celem, jaki chcieliśmy osiągnąć, było dotarcie z ofertą kulturalną w okresie pandemii do najmłodszych Melomanów.
 

OBEJRZYJ SPEKTAKL
 

Projekt został dofinansowany ze środków
Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej

GALE OPERETKOWE
WE WROCŁAWIU

JUBILEUSZ.jpg

Stowarzyszenie Operetka Wrocławska powstało w roku 65-lecia premiery pierwszego spektaklu operetkowego we Wrocławiu. 13 września i 9 października 2020 r. odbyły się Gale Jubileuszowe. Kolejne edycje miały miejsce 25 września 2021 r. oraz 20 października 2022 r. 
 

Zadania publiczne zostały sfinansowane ze środków
Gminy Wrocław.

bottom of page